Vítejte na stránkách společnosti irea. Naše firma Vám nabízí ucelený systém služeb ve výstavbě. Důkazem našich kvalitních služeb je mnoho projektů pro města, obce a soukromé subjekty, které jsme realizovali především v Olomouckém kraji. Již 26 let se staráme o nejlepší kvalitu kontroly stavebních prací, rozpočtů, výběrových řízení, dotací nejen z evropské unie a mnoho dalších.

Nabízíme Vám kompletní inženýrskou činnost

Dotační management z fondů EU, SFŽP, MMR, MZE, MZP
Výběrová řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách
Technické poradenství
Technický dozor investora
Koordinátor BOZP při realizaci stavby
Zajištění správních rozhodnutí
Projektové práce
Realizace staveb
Realitní služby
Financování


Aktuální projekty

Hasická požární stanice Konice - nová výstavba

Stanice HZS je navržena jako dvoupodlažní objekt s garážemi pro hasící techniku a údržbu, zázemím pro směnu v kategorii stanice P1 a cvičnou věží. Plochy obslužných komunikací s parkováním jsou doplněny rozběhovou drahou ke cvičné věži...

Výstavba splaškové kanalizace v obci Nemile a Lupěné

Provádíme technický dozor investora při realizaci akce Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Nemile a Lupěné a Vodovod v obci Lupěné. Jedná se o vybudování více něž 5800m kanalizace, ČOV s kapacitou na 1400 EO a také 1332m vodovodu.

Centrální požární stanice a územní odbor Šumperk

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka pro stavební práce v rámci díla „Centrální požární stanice a územní odbor Šumperk“

Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov

Účelem projektu s názvem "Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov" je odvedení veškerých splaškových vod z místních částí obce Štěpánov konkrétně Moravská Huzová, Stádlo a Benátky na stávající kanalizační síť a na stávající čistírnu odpadních vod

Vyšehoří - splašková kanalizace

Odkanalizování obce Vyšehoří je řešeno gravitační splaškovou kanalizací v celkové délce 2660m v dimenzi potrubí PP SN 10 průměru DN 250 Součástí kanalizace je 75 odbočení k jednotlivým nemovitostem na veřejných plochách potrubím PP.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel.: 603 154 562,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english