Vítejte na stránkách společnosti irea. Naše firma Vám nabízí ucelený systém služeb ve výstavbě. Důkazem našich kvalitních služeb je mnoho projektů pro města, obce a soukromé subjekty, které jsme realizovali především v Olomouckém kraji. Již 23 let se staráme o nejlepší kvalitu kontroly stavebních prací, rozpočtů, výběrových řízení, dotací nejen z evropské unie a mnoho dalších.

Nabízíme Vám kompletní inženýrskou činnost

Dotační management z fondů EU, SFŽP, MMR, MZE, MZP
Výběrová řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách
Technické poradenství
Technický dozor investora
Koordinátor BOZP při realizaci stavby
Zajištění správních rozhodnutí
Projektové práce
Realizace staveb
Realitní služby
Financování


Aktuální projekty

Rekonstrukce ČOV Velké Losiny

Provádíme technický dozor investora při realizaci projektu s názvem Rekonstrukce ČOV Velké Losiny. Jedná se o projekt, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí s náklady na rekonstrukci cca 16mil. bez DPH.

Multifunkční sportovní centrum Libina

Projekt řeší vybudobování nového multifunkčního sportovního centra v sousedství ZŠ č.p. 548 v Libině.

Splašková kanalizace obce Mírov

Účelem projektu s názvem "Splašková kanalizace obce Mírov" je odvedení veškerých splaškových vod z obce Mírov na stávající kanalizační síť a dále na čistírnu odpadních vod .

Odkanalizování obce Postřelmůvek

Odkanalizování obce Postřelmůvek bude z větší části gravitační potrubím PP SN 8 DN 250 v délce 3 152,9 m a DN 300 v délce 840,7 m, celková délka je 3993,6 m. Součástí kanalizace je 107 odbočení k jednotlivým nemovitostem na veřejných plochách potrubím PP

Areál zdraví I.

Areálu zdraví I. – 1.část – Velké Losiny, víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště.

Kontakt: Irea s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk,   tel/fax: 583 302 437,   email: irea@irea.cz,   www.irea.cz                     česky     english